Overdenking

Want Uw Licht komt!

Jesaja 60 : 1b

Uw Licht komt. Een oude adventsboodschap. Profetie van de komende Messias tot Zijn gemeente. Immers, Christus is het Licht der Wereld! Dat Licht scheen in de duisternis van deze verloren wereld! Het heil wordt als een licht voorgesteld. Tegenover de duisternis. En zoals nu de duisternis staat voor benauwdheid, voor het oordeel, voor angst, zo staat nu het licht voor vreugde, voor blijdschap, voor vrede met God.

Jeruzalem, de oude en verwoeste stad, is in duisternis gehuld! Dat is het beeld dat Jesaja gebruikt. Jeruzalem lag onder het oordeel van God. Die duisternis was gekomen door eigen schuld. Het volk van Juda had God verlaten. Daarom was er duisternis. Wat een prediking! De duisternis is het beeld van het oordeel van God. Voor angst. Het gebrek aan kennis van God. Het verlaten van God en Zijn heilzame verlichtende geboden.

De  duisternis is het beeld van ons allen. Zo duister als het in Jeruzalem was, zo duister is het ook van nature in ons leven. Zoals Jeruzalem God had verlaten, zo hebben wij Hem ook verlaten. Eens stonden wij in het volle paradijslicht. Onze woonplaats was de hof van Eden. Versierd met het beeld van God. Wij hadden gemeenschap met God. We wandelden voortdurend in het licht van Zijn vriendelijk aangezicht.

Door onze diepe val in Adam zijn wij in de duisternis van onze zonden en schuld. De nacht is over ons leven gehaald. We zijn gekomen onder de macht van de zonde. De duisternis is de vijandschap tegen God. We zijn passief dood in zonden en misdaden. En het ergste is dat we het niet eens merken dat we in duisternis zijn. We wandelen in de duisternis, maar we zien het gevaar niet. We hebben de duisternis liever dan het licht! Wij zijn inwoners van die duistere stad geworden. We houden daar rustig verblijf. Dat is onze verblijfplaats. Deze wereld is een moord-spelonk geworden van geweld en de dood. De bittere werkelijkheid van ons leven.

Hoe nodig dat wij dit leren verstaan! Wij hebben onszelf in de nacht van zonde en schuld gebracht. Door eigen schuld. Ontdekkend licht doet ons deze duisternis gewaar worden. Die duisternis benauwt ons. Heeft dat ontdekkende Licht al geschenen in uw duisternis? Dat zijn de schijnwerpers, die niets in uw leven verbergen.

Maar nu mag Jesaja profeteren in de Naam des HEEREN. Hoor, hoe de boodschap van genade klinkt tot deze verlaten stad: “Maak u op, wordt verlicht, want Uw Licht komt!” Dat betekent: “dochter Sions, sta op..!”  Jeruzalem wordt “Lichtstad”.

Uw Licht komt. Hij kwam in onze duisternis. Hij daalde af van de lichtende hemel in de duisternis van deze wereld. Hij begaf Zich onder het oordeel van God. Dat Licht gaat op in de nacht van Bethlehem. In de velden van Efratha. Er zijn er geweest, die het Licht hebben gezien. Het straalde de herders in de ogen. Simeon heeft er van gezongen.: “Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.”

Zo wilde Christus nog verder afdalen in onze duisternis. Van kribbe tot kruis. Hij ging wonen in het land van de schaduw van de dood. Al dieper afgedaald in de duisternis van ons verloren bestaan. Totdat Hij stervend wegzonk in de drie-urige duisternis van Golgotha. In de bange God-verlatenheid. Daar ging voor Hem het Licht uit. Opdat Hij voor Zijn kerk ten Licht zou zijn op de Paasmorgen.

De tekst zegt niet: het Licht komt. Er wordt niet gesproken van een licht. Er is “kunstlicht” genoeg in deze wereld. Maar daar is de duisternis niet mee geholpen. Maar er staat: UW Licht. Heel persoonlijk. Hij weet hoe donker het bij u is. Is dit Licht ook UW Licht? Of kent u uw duisternis nog niet? Dan wordt het een gebed: Zend Uw licht en Uw waarheid. Dan wordt het een smeken om een straaltje licht. Heere, schijn nog eens met Uw licht in mijn duistere hart!

Is er een levende adventsverwachting naar het Licht? Zijn er misschien onder u, die zeggen: hoe zal dat ooit vervuld worden in mijn leven? Hoe zal het ooit licht worden? Hoe zal de duisternis uit mijn leven worden weggenomen? Dan geeft Jesaja het antwoord: Üw Licht komt!”

 

Ds. J.B. Zippro