Predikanten

Hieronder de predikanten die onze gemeente hebben gediend.
Bron fotomateriaal: Evert de Niet

Kersten
Ds. J.W. Kersten
1956-1960 komende van Genemuiden, hier overleden
 Elshout
 Ds. A. Elshout
1961-1967 komende van Utrecht, vertrokken naar Artesia (V.S.)
1987-1991 (2e maal), komende van Zoetermeer, hier overleden
 Hofman
 Ds. A. Hofman
1968-1980 komende van Zeist, vertrokken naar Aalburg
 Kattenberg
 Ds. R. Kattenberg
1983-1987 komende van Lelystad, vertrokken naar Arnhem
 Zippro
 Ds. Zippro
1992-1996 komende als kandidaat, vertrokken naar Moerkapelle
2002-2006 Komende van Moerkapelle, vertrokken naar Grand Rapids (V.S.)