Historie

Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Den Haag/Scheveningen

De Gereformeerde Gemeente van Scheveningen is in 1870 ontstaan, toen oefenaar A.H. Geerts met Scheveningse leden van de Oud Gereformeerde Gemeente van Den Haag, afzonderlijke diensten ging beleggen. Op 4 februari 1870 werd hij tot predikant van deze gemeente bevestigd, die hij diende tot zijn overlijden op 13 januari 1916.In 1920 kreeg de gemeente een nieuwe predikant in de persoon van ds. J. van Wier. Hij werd op 20 juli 1920 tot predikant bevestigd te Scheveningen. In 1921 kocht de gemeente te Scheveningen van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen de in 1890 gebouwde Pniëlkerk aan de Nieuwe Laantjes voor fl. 35.000,- inclusief orgel en inventaris. Dit gebouw kreeg toen de naam Eben-Haëzerkerk. De gemeente was dus een vrije gemeente (niet aan een verband verbonden), maar daar kwam verandering in. Op 27 september 1923 werd de gemeente toegelaten tot de Federatie van de Oud Gereformeerde Gemeenten.

In 1928 vertrok ds. van Wier naar Rijssen. In december 1932 kwamen een aantal personen in Scheveningen tot de kerkenraad om tot samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten te komen. Na rijp beraad besloot de Scheveningse kerkenraad op 9 oktober 1933 een ledensvergadering te houden. Op deze vergadering werd met grote meerderheid besloten tot aansluiting tot de Gereformeerde Gemeenten. Een minderheid, die het met het besluit niet eens was, ontrok zich en zette de Oud Gereformeerde Gemeente voort. Dat is tegenwoordig de gemeente aan de Westduinweg.

Om het bezit van het kerkgebouw van de voormalige ongedeelde gemeente is nog een proces gevoerd. Na een jarenlange juridische strijd besliste het gerechtshof in Den Haag in 1938 ten gunste van de Oud Gereformeerde Gemeente. De Gereformeerde Gemeente (de meerderheid van de ongedeelde gemeente) besloot daarop het proces door dading te beëidingen. Tegen betaling van fl. 18.000,- deed de Oud Gereformeerde Gemeente afstand van het kerkgebouw, zodat de Gereformeerde Gemeente in het bezit bleef van het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes

.