Info

YyKerkgebouw: Keizerstraat 179/ Nieuwe laantjes 120
2584 BE  Scheveningen
Telefoon 070 – 3501638
Predikant: Vacant
Consulent: ds. W. Harinck
Scriba: D.J. Doorn
Kopij kerkbode: J.C. Thierry
Koster: Y.S. Camphens

Diensten: Iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur
Gedurende de morgendienst is er in het vergadergebouw créche.

Ieder nieuw seizoen (vanaf september) starten de verenigingen hun activiteiten.
Voor een overzicht van alle activiteiten, klikt u op de agenda

Verenigingen:
Zangvereniging Eben Haëzer:  Woensdag van 20.00 uur tot 21.45 uur
Vrouwenvereniging  Kleine kracht:  Om de week op vrijda vanaf 20.00 uur
-12 Jeugdclub Talitha:  Om de week op vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur
Jeugvereniging Filologus:  Om de week op zaterdag vanaf 20.00 

voor meer informatie over de gemeente kunt u kontakt met de webmaster opnemen.